Sosyal Karşılaştırma Ölçeği - Giriş Formu

YÖNERGE:

Sizin de bildiğiniz gibi, hepimiz zaman zaman kendimizi diğer insanlarla karşılaştırır ve bazı değerlendirmeler yaparız. Bu değerlendirmeler sonucunda kendimizle ilgili bazı fikirler ediniriz. Sizin de kendinizle ilişkili bazı görüşleriniz mutlaka vardır.

Lütfen, aşağıdaki sıfatların herbirinde, sizi en iyi yansıtan rakamı işaretleyiniz.


1 --> Sol taraftaki boyuta en yakın olmayı ifade eder.
6 --> Sağ taraftaki boyuta en yakın olmayı ifade eder.

SOL
                            SAĞ