Liebowitz Sosyal Kaygı Ölçeği - Giriş Formu

YÖNERGE:
Lütfen aşağıdaki formu dikkatle okuyun.
İlk 24 sorudaki durumlarda duyduğunuz kaygının şiddetine göre, 1 ile 4 arasında puan verin.
Sonraki 24 soruda aynı durumlar tekrar sıralanmıştır.
Bu defa bu durumlardan kaçınıyorsanız, kaçınmanın şiddetine göre yine 1 ile 4 arasında puan verin.
Puanlamayı aşağıdaki tariflere göre yapın. Teşekkürler.
Kaygı
1 - "Yok ya da çok hafif"
2 - “Hafif”
3 - “Orta derecede”
4 - “Şiddetli”

Kaçınma
1 - "Kaçınma yok ya da çok ender"
2 - “Zaman zaman kaçınırım”
3 - “Çoğunlukla kaçınırım”
4 - “Her zaman kaçınırım”

Kaygı
Kaçınma