Sınav Kaygısı Ölçeği - Giriş Formu

YÖNERGE:
Okuduğunuz cümle sizin için her zaman veya genellikle geçerliyse sağdaki seçenekler bölümünde " doğru " anlamına gelen "Evet" seçeneğini; her zaman veya genellikle geçerli değilse " yanlış " anlamına gelen "Hayır" seçeneğini işaretleyiniz.
Sınav kaygınızla ilgili gerçekçi bir değerlendirme ancak sizin gerçekçi olmanızla mümkündür.