Rathus Atılganlık Envanteri - Giriş Formu

YÖNERGE:

Aşağıda size 30 maddelik bir envanter verilmiştir. Her maddeyi dikkatlice okuyup, size uygunluk derecesine göre CEVAP BÖLÜMÜNDEKİ ilgili seçeneklerden birini seçerek cevaplandırınız.

Seçeneklerin Açıklaması:
1 - "Çok iyi uyuyor"
2 - “Oldukça uyuyor”
3 - “Biraz uyuyor”
4 - “Pek uymuyor”
5 - “Fazla uymuyor”
6 - “Hiç uymuyor”

ÖRNEK:

İnsanlarla kavga etmekten hoşlanırım.

Eğer bu madde size çok iyi uyuyor, sizi çok iyi anlatıyorsa ÇOK İYİ UYUYOR; oldukça iyi anlatıyor, uyuyorsa OLDUKÇA UYUYOR; biraz uyuyor, sizi biraz anlatıyorsa BİRAZ UYUYOR; cevabını işaretleyiniz. Eğer madde size pek uymuyor, pek anlatamıyorsa PEK UYMUYOR; oldukça uymuyor, oldukça anlatmıyorsa FAZLA UYMUYOR; size hiç uymuyorsa, sizi hiç anlatamıyorsa HİÇ UYMUYOR cevabını işaretleyiniz.