Online Test ve Envanter Uygulama


Sitemiz eğitim kurumlarının test, ölçek ve envanter ihtiyaçlarını online olarak giderebilmeleri için hazırlanmıştır.

Artık optik okuyucu, kağıt-kalemle uğraşmadan, test ve envanterlerin sonuçlarını anında öğrenebilecek ve raporları bireysel, sınıf ve okul düzeyinde alabileceksiniz.

Site Kullanım Kılavuzu için Tıklayınız...

Site Üyeliği için Tıklayınız...


Sitemizde Online Uygulanan Test ve Envanterler
Problem Tarama Envanteri - Lise
Problem Tarama Envanteri - Ortaokul
Sınav Kaygısı Ölçeği
Başarısızlık Nedenleri Anketi
Çalışma Davranışları Değerlendirme Ölçeği
Çoklu Zeka Envanteri
Kısa Semptom Envanteri
Aile Envanteri
Akademik Benlik Kavramı Ölçeği
Mesleki Yönelim Envanteri
Beck Depresyon Ölçeği
Beck Umutsuzluk Ölçeği
Beck Anksiyete Ölçeği
Acelecilik Testi
Çalışan Memnuniyet Anketi
Veli Memnuniyet Anketi
Öğrenci Memnuniyet Anketi
Devamsızlık Nedenleri Anketi
Duygusal Zeka Testi
Kime Göre Ben Neyim Testi
Kinden ANGST Korku Testi
Öğrenme Stilleri Testi
Öğrenme Stilleri Envanteri
Liebowitz Sosyal Kaygı Ölçeği
Rathus Atılganlık Envanteri
Kimdir Bu? Testi
Burdon Dikkat Testi
Holland Mesleki Tercih Envanteri
Mesleki Eğilim Belirleme Testi
Sosyal Karşılaştırma Ölçeği
Frankfurter Dikkat Testi