Öğrenci Memnuniyet Anketi Giriş Formu

YÖNERGE: Sizlere daha kaliteli hizmet verebilmek için okuldaki uygulamalarla ilgili görüşlerinize ihtiyaç duyulmaktadır. Tüm soruları eksiksiz ve samimiyetle doldurmanızı rica eder, katkılarınız için teşekkür ederiz.
Aşağıda okulumuzla ilgili 50 maddeden oluşan yargılar verilmiştir. Bunları dikkatlice okumanızı ve
Ekranın Cevam Bölümündeki;
1 "Hiç"
2 “Az”
3 “Orta”
4 “Oldukça”
5 “Tamamen” seçeneklerinden size uygun olan birini işaretleyerek belirtmenizi rica ederiz.