Kime Göre Ben Neyim - Giriş Formu

YÖNERGE: İnsanlar zaman zaman bir takım özellikleri ile birlikte eleştirilir, hatırlanır. Haklı ya da haksız, bu çoğumuz için geçerlidir. Bize yakıştırılan özelliklerimiz bazen gerçek yönlerimiz olabilir. Aşağıda bu tür yakıştırmalar sıralanmıştır.
Okuyup, hangileri size uygun geliyorsa, kime göre siz bu özelliklere sahip bulunuyorsanız o bölümü seçin.
Her özellik için birden fazla seçim yapabilirsiniz.
Cevaplamanın nasıl yapılacağı, aşağıda bir örnekle gösterilmiştir.
SORU: 1.Yardımseverim
- Eğer ailenize göre siz yardımseverseniz "Aileme Göre" seçeneğini seçiyorsunuz.
- Eğer arkadaşlarınıza göre siz yardımseverseniz "Arkadaşlarıma Göre" seçeneğini seçiyorsunuz.
- Hem arkadaşlarınıza göre hem de ailenize göre yardımseverseniz iki bölümü de seçiyorsunuz.