YÖNERGE:
Aşağıda ifade edilen tercihlerin size uygunluğu hakkındaki görüşlerinizi soruları takip eden beşli dereceleme ölçeğine göre belirtiniz.
Hiç Uygun değil ise 0
Çok Az Uygun ise 1
Kısmen Uygun ise 2
Oldukça Uygun ise 3
Tamamen Uygun ise 4 seçeneğini seçin.