Beck Umutsuzluk Ölçeği - Giriş Formu

YÖNERGE
Aşağıda geleceğe ait düşünceleri ifade eden bazı cümleler verilmiştir.Lütfen her bir ifadeyi okuyarak bunların size ne kadar uygun olduğuna karar veriniz. Örneğin okuduğunuz ilk ifade size uygun ise "evet" uygun değilse "hayır" seçeneğini işaretleyiniz.