YÖNERGE: Bu envanter, ailenizle yaşadığınız sorunları belirlemek ve çözümünde sizlere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
Bu nedenle, vereceğiniz yanıtlarda göstereceğiniz içtenlik, sizlere yardımcı olmamızı kolaylaştıracaktır.
Aşağıda sıralanan sorular sizin durumunuza uyuyorsa "Evet"i, uymuyorsa "Hayır"ı tıklayın.