Akademik Benlik Kavramı Ölçeği Giriş Formu

YÖNERGE: Bu ölçek yetenek ve ilgilerinizi daha iyi tanımanıza ve bu yolla okul ve ders seçiminize yardımcı olmak amacı ile geliştirilmiştir. Ölçekte yetenek ve ilgi alanlarını yansıtan faaliyetleri ne kadar başarı ile ve ne derece sıklıkla yaptığınızı ya da o işi yapmaktan ne derece hoşlandığınızı soran sorular bulunmaktadır. Sizden istenen, bu soruları dikkatle okuyup, her faaliyeti veya işi ne derece başarı ile yapabildiğinizi veya o işten ne derece hoşlandığınızı cevap kağıdında ilgili sorunun altındaki aralığı karalamak suretiyle belirtmenizdir.
Cevap kağıdında
A "Hiçbir zaman"
B “Ara sıra”
C “Sık sık”
D “Her zaman” anlamına gelmektedir.
Cevaplamanın nasıl yapılacağı, aşağıda bir örnekle gösterilmiştir.
“Matematik dersinde öğrendiğiniz ilke ve kuralları kullanarak ilk defa karşılaştığınız bir problemi kolaylıkla çözebilir misiniz?”
Eğer siz, benzerini daha önce görmediğiniz bir problemi hiç çözemiyorsanız, A seçeneğini, bunu ara sıra başarabiliyorsanız B seçeneğini, böyle problemi sık sık çözüyor ama arada başarısız oluyorsanız C seçeneğini, her zaman başarılı iseniz D seçeneğini seçeceksiniz.
Bazı sorular, bir faaliyetten hoşlanıp hoşlanmadığınızı sormaktadır. Eğer, bir faaliyetten hiç hoşlanmıyorsanız “A” seçeneğini, çok hoşlanıyorsanız “D” seçeneğini seçiyorsunuz.
Görüldüğü gibi “A” bir ilgi veya yeteneğin en az “D” en çok olduğu durumu göstermekte ve diğer seçenekler buna göre derecelenmektedir.
İçinizden geldiği gibi cevaplamaya ve cevapsız soru bırakmamaya çalışınız.
NOT: Ölçek Prof.Dr. Yıldız KUZGUN tarafından geliştirilmiştir.